จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ | www.ohmart.info 

ประกาศอัพเดท

จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:17:07 น. เข้าชม 185 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือและเป็นหมดไปปฏิบัติการกลุ่มบุรีภาคดวงอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือตอนบน 1 ของกรุงสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับมณฑลเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นพาราเด่นของหัวนครฝ่ายทิศอุดรดั่งเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวเมืองฝ่ายนอกเหนือ คือ ประเทศกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กิโล มีอาณาจักรคาดคะเน 11,730 ตาตารางกิโล (ราว 7,331,438.75 ไร่) ระดับที่ 4 ของภาคสุริยาออกเฉียงเหนือ และยังมีถิ่นอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งเอ็ด 1ของเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิมณฑลที่อุดมดีพร้อม บุรีอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีแถวดำเนินงานกว้างไกลใหญ่ที่สุดในเมือง ปัจจุบันนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นหายกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งอากาศและทางถนนของภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงเหนือ เป็นหมดไปกลางคณะงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเพียงผู้เดียวของภาคดวงตะวันออกเฉียงทิศเหนือและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหายประชุมและพิธีกรรมภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาพบว่า แถวทำเลที่ตั้งที่เป็นจ.อุดรธานีในปัจจุบันนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใกล้เคียง 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดั่งดีจนเป็นที่สารภาพเหม็นยางอุดรนับถือในแวดวงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาระหว่างมณฑลว่า ประชาคมที่เป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนก่อนเหตุการณ์ในอดีตที่จ.อุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญในตำแหน่งสูง และอาจออกอากาศความเติบใหญ่นี้ไปสู่บ้านเมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะวิธียิ่งภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่าหัวของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความโตขึ้นที่บ้านเชียงแล้ว พื้นที่ที่เป็นจ.อุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่เข้าอยู่ของปุถุชนสืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพจดปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่กำเนิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีบังเกิดในเหตุการณ์ในอดีตแต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีเกิดในพงศาวดารเมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรอติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นหมู่ไทยมาถึงพาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรพาราหน้าด่านของมณฑลเวียงจันทน์ สมเด็จพระกษัตริย์มหาราชเจ็บป่วยด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ภาราหนองบัวลำภูนี่เองคะเนว่าเคยเป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองแรง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีจังหวัดอุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการศึกการศึก บอกคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดนครจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้ขัดขืนกับพหลไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป จนกระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี สัมพันธ์มาจากพวกฮ่อซึ่งกระบวนไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วประเดี๋ยว พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายลำน้ำโขง และมีท่าจะดุเด็ดเผ็ดมัน บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม เป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ พ่างแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับภาราจังหวัดหนองคายขึ้นการถือบังเ***ยนกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากชาวตะวันตกเศลใคร่ลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม เอิ้นว่า "กรณีวิวาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะด้วยสงวนมณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อกำหนดห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยู่ในอาภา 25 กิโลของฝั่งแควโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรบ่อยอยู่ที่นครจังหวัดหนองคาย อันเป็นประเทศสูญสิ้นกลางของหัวมณฑลหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมเป็นข้าหลวงน้อยใหญ่จบสิ้นร. จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาตราบใดหมู่บ้านแห่งเพียงผู้เดียวชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองอุดรธานีสมัยนี้) ***งจากฝั่งห้วงน้ำโขงกว่า 50 กม. จนถึงทรงพินิจพิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิพอเหมาะสม ด้วยเหตุว่ามีที่อยู่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือสมุทร (หนองชัดล่าสุด) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งแกนกลางมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าภาราจังหวัดอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยโดยบังเอิญเพราะเหตุผลทางด้านความแน่นแฟ้นและการนครระหว่างรัฐ อีกทั้งสาเหตุทางการค้า การคมนาคมในอดีต อย่างไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาปรากฏในชื่อพาราครั้นใกล้เคียงปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งพาราจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพธิ์ เนติต้นโพธิ์") บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้งภาราอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ทั้งหมด จ. อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม จังหวัดมุกดาหารในสมัยนั้น หลังการผันการคุ้มครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นแนวทางประชาธิปไตย ครั้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนายชั้นเชิงการเหม็นยางอุดรบริหารงานราชการราชอาณาจักร เพิกถอนการคุ้มครองในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงเหลือหลอเฉพาะธานีและอ.เท่านั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือพ่างจังหวัด "จังหวัดอุดรธานี" แค่นั้น อย่างไรก็ตามอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานร.ด้านการดูแลของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงเค้าโครงของหายกลางการบริหารในภูมิประเทศอิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยปฏิบัติงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ อู่ท่องเตร็ดเตร่ทางเทพนิรมิต[แก้] สวนสาธารณะหนองเข้าใจ สวนหลวงหนองตระหนัก อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3เมืองด้านในวนอุทยานภูสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี คันดินห้วยหลวง อ.พาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอนครอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มดูแลอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันนาลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานคีรีสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บึงผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูบาทาบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ซอกเขาขาด) อ.บ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาแฟน,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ อู่ท่องสัญจรทางพงศาวดารและโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักประเทศเมืองอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อ.ประเทศอุดรธานี ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักนครจ.จังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.พารา วัดพระมัชฌิมาวาส อ.มณฑลอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือแกงเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษา ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อ.เมือง วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อว่องไว) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นพงศาวดารโฮจิมินห์ อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูเท้า)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ แหล่งท่องเที่ยวศิลปขนมธรรมเนียมจารีตและกิจกรรม[แก้] งานบวงสรวงกรมหลวงเข้าใจ อ.นคร ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะบูชาเสาหลักนคร มกราคม ของทุกปี งานสักการะบูชาศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานสักการะพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดแถววัดพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี งานถนนข้าวปลาอาหาร วันสงกรานต์นครอุดรธานี อำเภอนครอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี แถวสวนหลวงหนองกระจ่าง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญพลุล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญประทัดกือ(ดอกไม้ไฟ10ล้าน)ชื่องาน จ้องมองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้ไฟใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดเขตสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทพงศาวดารความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดเขตลานงานการบริหารอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกพรรษาของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงพระจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักนครอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานรีตบุญดอกไม้ไฟคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ถิ่นค้าขายผ้าพื้นนคร บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อ.ประเทศอุดรธานี งานทุ่งศรีภารา งานกาชาด เมืองจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีภารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมการท่องท่องเที่ยวกับธานีใกล้เคียงคู่[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคู้ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนเรื่องเก่าแก่ภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติมให้-หาดคู่มือ-แก่งคุดคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-สะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อก่อเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความสามารถรื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-คันดินน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันดินลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันดินลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนกลาง/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี เดิมอื้นว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว เมืองเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งมณฑลอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลจังหวัดอุดรธานีได้กระทำปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ตีนสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวข้องในวโรกาสทรงเติบใหญ่พระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้บุปผาปลำดับชั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำสะพานเกี่ยวโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีข้าแผ่นดินไปพักผ่อนและออกพลังกายเป็นปริมาณมาก ทางด้านทิศดวงอาทิตย์ตกทแยงทิศเหนือจะมีพระตำหนักหนองแจ่มแจ้งซึ่งเคยเป็นที่ตีตราของพระบาทสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินล่าสุด เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านท้องถิ่นที่จะให้บริการแก่ข้าแผ่นดินเพื่อเป็นสถานที่ใช้ในการออกเขี้ยวเล็บกาย พักผ่อน ซึ้งภายในได้มีการจัดทำเลที่ตั้งเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนธารณะอัมพุชินี เป็นสวนธารณะสำหรับใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้พลเมืองในทำเลที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนองบัวตั้วอยู่ข้างในเขตอำเภอพาราอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกรุกขชาติประดับไว้ดั่งเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนกลางอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นนิตย์เมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า บุรีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรรษอติราชินี ภาคอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งเขาและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5จังหวัด(จังหวัดนครราชสีมา-แม่น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-สายธารพรหม-แควเชิญ,เลย-สายน้ำเลย-สายน้ำพอง-น้ำเหือง,อุดรธานี-แม่น้ำการสู้รบ-แควปาว-สายธารห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-แม่น้ำการสู้รบ-ลำน้ำพุง-แควก่ำ) ที่เป็นถิ่นต้นน้ำลำธารลำธารที่สำคัญของภาคสุริยาออกเฉียงทิศเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าที่เอ้แบบนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำโครงการท่องตะลอนเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสิงสาราสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตระเตรียมข่าวสารเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ เมืองอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู มีหน่วยรักษาสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่เมืองอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร มีหน่วยปกป้องสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด บุรีอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูเท้าบัวบก ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองพาน อ.บ้านผือ เมืองอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.เมือง ธานีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าลำปาว ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนลอยเมฆ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ เมืองกาฬสินธุ์(ครอบคลุมพท.อำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์และพื้นที่อ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองอุดรธานี) แหล่งท่องเที่ยวล่องแพที่เด่น[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องเที่ยวดวงเดือนมิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเพราะด้วยซ่อมแซมระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพคันดินลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อ.พาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่ยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนตำนานภูบาทา ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูบาท 1อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานภาราอุดรธานี อ.เมือง พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่เป็นประกาย โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ดวงจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.ประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าหมู่คนรวมพลรุดหน้าราม อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสุคติ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณความดีเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อ.ไชยวาน ที่อยู่ทำความเข้าใจและท่องสัญจรเชิงเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

เงินด่วน เงินทุน ทันใจ อนุมัติไว

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับนาฬิกา 24 ก.พ. 2564

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 11 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน ทันใจ อนุมัติไว

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ออกแบบ ตกแต่งภายใน 24 ก.พ. 2564

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 17 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน ทันใจ อนุมัติไว

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - คอมพิวเตอร์PC 24 ก.พ. 2564

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 5 ครั้ง

3เอ็ม สเปรย์หอมปรับอากาศ 3เอ็ม กลิ่นทรอปิคอล เฟรช ลดกลิ่นอับ ใช้งานสะดวก ราคาไม่แพง ราคา 87 บาท

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้า 3 มี.ค. 2564

ราคา 87 บาท

เข้าชม 1 ครั้ง

Joker Slot เกมออนไลน์ สล็อตโจ๊กเกอร์ เล่นบนมือถือ 2020

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 17 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 119 ครั้ง

www.รับจ้างโพสต์.com บริการรับโพสบล๊อก ,รับโพสเว็บ, รับโพสต์เว็บ, รับโพสเว็บไซต์

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 3 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 328 ครั้ง

ร้านยินดีการพิมพ์ (มีนบุรี ซอยโรงหนังเก่า) รับทำตรายางด่วน ตรายางหมึกในตัว การ์ดบวช การ์ดแต่ง ผ้าป่า กฐิน

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ 14 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 406 ครั้ง

www.รับจ้างโพสต์.com รับจ้างโพสต์ รับโพสเว็บ ราคาถูก โพสด้วยมือ มีผลงานการันตี ตรวจสอบได้ มีรายงานโพสต์

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 19 เม.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 313 ครั้ง

ลงโฆษณาฟรี ขายบ้าน เช่าบ้าน หาบ้าน บ้านมือสอง คอนโด อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ห้องพัก บ้านเดี่ยว บ้านมือสอง ที่ดิน ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 4 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 154 ครั้ง

ลงโฆษณาฟรี ได้ที่ www.taladsinka.com ซื้อขายสินค้าต่างๆ เช่น บ้าน รถยนต์ สัตว์เลี้ยง พระเครื่อง ท่องเที่ยว เครื่องสำอางเสื้อผ้า กล้อง และทุกหมวดหมู่

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 3 ก.พ. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 142 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:17:07 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน